loading

Chcesz nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy ?

ZADZWOŃ: 507 112 999

 

OFERTA SZKOLENIOWA

 

Informacje ogólne

Kurs z pierwszej pomocy polecam osobom, które chciałyby nauczyć się podstawowych czynności ratujących życie, aby być świadomym odpowiedzialności i wiedzieć co robić w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Kurs kierujemy do wszystkich osób, a w szczególności do rodziców, opiekunów dzieci, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, szkół kierowców – szkół jazdy, szkół rodzenia, rolników i gospodarstw wiejskich, kierowców, wolontariuszy, klubów, organizacji, stowarzyszeń, itp. Istotą szkoleń z pierwszej pomocy, które są przez nas prowadzone, są ćwiczenia praktyczne. Praktyka zdobyta podczas symulacji ratowniczych pozwoli na odpowiednią reakcję w sytuacji zagrożenia.

 

 

W zależności od potrzeb kurs pierwszej pomocy może obejmować różną tematykę do wyboru:

 • pierwsza pomoc osobom dorosłym – RKO osoby dorosłej, używanie AED, pierwsza pomoc w nagłych zachorowaniach i urazach
 • pierwsza pomoc dzieciom – RKO dziecka i niemowlęcia, używanie AED, pierwsza pomoc w nagłych zachorowaniach i urazach
 • pierwsza pomoc osobom dorosłym i dzieciom – RKO osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, używanie AED, pierwsza pomoc w nagłych zachorowaniach i urazach

 

 

Ogólne założenia szkolenia

 • przygotować uczestników do udzielania pierwszej pomocy poprzez nauczenie ich umiejętności postępowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka
 • przygotować uczestników do roli lidera podczas udzielania pierwszej pomocy
 • kształtować u uczestników wrażliwość oraz potrzebę szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia człowieka
 • przygotować uczestników do poprawnego interpretowania i rozumienia istoty udzielania pierwszej pomocy, stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz zasad i standardów jej udzielania
 • propagować i szerzyć zasady udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa

 

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami udzielania pierwszej pomocy, a także przygotować ich teoretyczne i praktyczne do wykonywania konkretnych zadań ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

 

 

Efekty kształcenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia lub życia przez jedną i więcej osób, a także zasady zapewnienia bezpieczeństwa sobie i poszkodowanym w czasie udzielania pomocy.

 

 

Standardy kształcenia

Szkolenie przeprowadzone jest zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Zajęcia prowadzone są przez ratowników medycznych zatrudnionych w strukturach Państwowego Ratownictwa Medycznego, których wiedza weryfikowana jest przez Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

Program kształcenia (przykładowy zakres tematyczny dobierany w zależności od potrzeb)

 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych
  • czym jest nagłe zatrzymanie krążenia
  • schemat RKO
  • resuscytacja jako czynnik zwiększający szansę na przeżycie osoby poszkodowanej
  • AED jako ważny element w RKO
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa poszkodowanych pediatrycznych
  • czym jest nagłe zatrzymanie krążenia
  • schemat RKO u dzieci i niemowlaków
  • resuscytacja jako czynnik zwiększający szansę na przeżycie osoby poszkodowanej
    
 • zadławienie u dorosłych, dzieci i niemowlaków
  • zadławienie u osoby dorosłej
  • zadławienie u dziecka
  • zadławienie u niemowlaka
 • zaburzenia układu nerwowego
  • przyczyny utraty przytomności
  • drożność dróg oddechowych jako odwracalna przyczyna zatrzymania krążenia
  • postępowanie w przypadku omdlenia i utraty przytomności
  • postępowanie w przypadku omdlenia i utraty przytomności – ćwiczenia
 • nagłe zachorowanie i urazy

Tematyka:

 • drgawki – zasady postępowania

 • cukrzyca – zasady postępowania

 • ból w klatce piersiowej – zasady postępowania

 • udar mózgu – zasady postępowania

 • zatrucie – zasady postępowania

 • skaleczenie i rana – zasady postępowania

 • krwotok zewnętrzny – zasady postępowania, ćwiczenia

 • krwotok z nosa – zasady postępowania

 • oparzenia – zasady postępowania

 • porażenie prądem – zasady postępowania

 • uraz kręgosłupa – objawy i zasady postępowania

 • złamania, skręcenia i zwichnięcia – zasady postępowania

 

 

Czas szkolenia

Czas ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb i liczby uczestników.

 

 

Cena
Koszt szkolenia z zakresu pierwszej pomocy uzależniony jest od liczby uczestników, czasu potrzebnego na przeprowadzenia szkolenia i zakresu tematycznego, dlatego każda usługa wyceniana jest indywiudalnie dla każdego Klienta.

 

 

Zadzwoń i dowiedz się więcej !

tel. 507 112 999

 

NUMERY ALARMOWE

 

112  EUROPEJSKI NR RATUNKOWY

999  POGOTOWIE RATUNKOWE

998  STRAŻ POŻARNA

997  POLICJA

 

991  POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992  POGOTOWIE GAZOWE

993  POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

994  POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

986  STRAŻ MIEJSKA

KONTAKT:

telefon:

507 112 999

e-mail:

biuro@resuscteam.pl

adres:

Rynek Główny 28
31-010 Kraków