loading

Chcesz nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy ?

ZADZWOŃ: 507 112 999

 

SKUTKI UDARU

 

 1. NIESPRAWNOŚĆ RUCHOWA
  Do najczęstszych skutków udaru należy niesprawność ruchowa, która wiąże się z utrudnieniem lub niemożnością wykonania czynnego ruchu celowego, upośledzeniem rónowagi i pionizacji ciała, spowodowane:
  • niedowładem (osłabieniem siły mięśniowej) lub porażeniem jedno- lub obustronnym
  • wzmożonym napięciem mięśniowym
  • brakiem lub zaburzeniem odruchów skórnych
  • zaburzeniami równowagi
  • zaburzeniami czucia głebokiego- czucie głebokie to czucie pozycji, w jakiej znajduje się dana część ciała, czyli np. przy zamknietych oczach czujesz, że ręka lub noga są uniesione

   Prowadzą one do nierównomiernego obciążania konczyn podczas chodu i w konsekwencji zaburzeń lokomocji.
    
 2. POŁOWICZE ZABURZENIA CZUCIA
  Są to zaburzenia, które mogą manifestować się jako:
 • ilościowe zakłócenia czucia, w których wrażliwość na określone bodźce (np. ból) może wzrastać lub maleć aż do całkowitego zaniku,
 • jakosciowe zaklócenia czucia, w których bodźce odbierane są inaczej niż zwykle, np. ból nie da sie dokladnie zlokalizować,
 • zaburzenia czucia bólu i temperatury przy prawidłowym odczuwaniu dotkniecia i zachowanym czuciu glebokim.
   
 1. ZABURZENIA MOWY- AFAZJA
  Afazja, występuje wtedy kiedy uszkodzony zostaje obszar w mózgu odpowiedzialny za mowę. Afazja występuje przy uszkodzeniu tzw. półkuli dominujacej. Może objawiać się zaburzeniami rozumiena mowy (afazja czuciowa), niemożnością wypowiadania słów i zdań (afazja ruchowa), lub kombinacją wymienionych.Towarzyszyć jej mogą trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu. 
   
 2. ZABURZENIA WIDZENIA
  Może występować jako niedowidzenie połowicze lub widzenie podwójne.
   

 3. Poza wymienionymi, rzadziej może pojawić się również:
 • Apraksja jest zaburzeniem neurologicznym, polegającym na niezdolności do wykonania złożonych i wcześniej wyuczonych precyzyjnych i zamierzonych ruchów czy gestów. Przy czym u chorego nie występują zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia czucia
 • Amnezja zaburzenie w zakresie zdolności do zapamiętywania nowych informacji
 • Dysfagia zaburzenie w zakresie zdolności połykania
 • zaburzenia zachowania (poznawcze)
 • trudność w wykonywaniu codziennych czynności - ubieraniu się, myciu, spozywaniu posiłków, dezorientacja czasowo-przestrzenna lub zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychicznie- najczęstszym zaburzeniem psychicznym jest poudarowy zespol depresyjny PSD (Post-Stroke Depression). Mogą też pojawić się urojenia, omamy, majaczenia i zaburzenia świadomości

 

 

Większość z wymienionych skutków udaru mózgu może zmniejszyć swoje nasilenie dzięki intensywnej, fachowo prowadzonej rehabilitacji, musimy mieć jednak świadomość, że z powodu udaru mózgu w ciągu pierwszego miesiąca na udar niedokrwienny umiera kilkanaście procent chorych, a na udar krwotoczny aż 30-40%.

 

 

 

 

 

 

źródło: www.fum.info.pl

 

NUMERY ALARMOWE

 

112  EUROPEJSKI NR RATUNKOWY

999  POGOTOWIE RATUNKOWE

998  STRAŻ POŻARNA

997  POLICJA

 

991  POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992  POGOTOWIE GAZOWE

993  POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

994  POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

986  STRAŻ MIEJSKA

DANE FIRMY:

telefon:

507 112 999

e-mail:

szkolenia@pierwszapomoc.edu.pl

adres:

Żory