loading

PODSTAWY BADANIA URAZOWEGO

 

Badanie urazowe jest ważną częścią pierwszej pomocy. Obejmuje ono ocenę ciężkości urazu i zapewnienie odpowiedniej pomocy medycznej. Rozpoczyna się ono od oceny parametrów życiowych pacjenta, w tym oddechu, pulsu i ciśnienia krwi. Następnym krokiem jest ocena stanu fizycznego pacjenta, w tym wszelkich zewnętrznych oznak urazu i obecności bólu. Jeżeli pacjent jest przytomny, należy go zapytać o mechanizm urazu, przyjmowane leki, alergie i inne, według wywiadu SAMPLE. Badanie urazowe powinno obejmować także badanie fizyczne ciała, w tym sprawdzenie, czy nie ma złamań, ran i innych obrażeń. Po określeniu stanu pacjenta można zastosować odpowiednie leczenie. Może ono obejmować min. pielęgnację ran, unieruchomienie i podawanie leków. W przypadku poważnych urazów konieczne może być przewiezienie pacjenta do szpitala w celu dalszej oceny i leczenia oraz wykonanie zdjęć rentgenowskich i innych badań obrazowych, aby ocenić zakres obrażeń, co wchodzi w skład łańcucha przeżycia. W takich przypadkach osoba udzielająca pierwszej pomocy powinna zapewnić pacjentowi podstawowe wsparcie i komfort do czasu przybycia personelu medycznego. Może to obejmować zapewnienie wsparcia emocjonalnego, utrzymanie ciepła i wygody pacjenta oraz zapewnienie podstawowej opieki, takiej jak czyszczenie i opatrywanie ran.

 

Przygotowanie do badania urazów w ramach pierwszej pomocy

 

Przygotowanie do badania urazów w ramach pierwszej pomocy wymaga szczególnej dbałości o szczegóły i znajomości odpowiednich protokołów badania urazów. Ważne jest, aby zrozumieć różne rodzaje urazów oraz najlepsze sposoby ich oceny i leczenia. Po pierwsze, ważne jest, aby być świadomym oznak i objawów urazu oraz tego, jak je rozpoznać. Ponadto ważna jest wiedza na temat różnych rodzajów pierwszej pomocy, które mogą być konieczne, oraz właściwej kolejności ich udzielania. 

 

NUMERY ALARMOWE

 

112  EUROPEJSKI NR RATUNKOWY

999  POGOTOWIE RATUNKOWE

998  STRAŻ POŻARNA

997  POLICJA

 

991  POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992  POGOTOWIE GAZOWE

993  POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

994  POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

986  STRAŻ MIEJSKA

KONTAKT:

telefon:

668 735 053

e-mail:

kontakt.pierwszapomocedu@gmail.com

adres:

ul. Orląt Lwowskich 19/2
41-902 Bytom