loading

 

BADANIE URAZOWE - KOŃCZYNY

 

Urazy kończyn rzadko zagrażają życiu. Obrażenia kończyn można usystematyzować, wyróżniając:


>> złamanie (otwarte lub zamknięte), będące całkowitym przerwaniem ciągłości kości,
>> zwichnięcie, czyli utratę fizjologicznej łączności powierzchni stawowych w obrębie torebki stawowej,


Wśród złamań kości największa utrata krwi towarzyszy złamaniu kości długich, w szczególności ramiennej i udowej.


Badanie kończyn polega na oglądaniu obrażeń, kontroli obrysu, stabilności oraz funkcji (czucia i ruchu). Praktycznie każdemu obrażeniu towarzyszy ból (który jest jednym z czynników nasilających wstrząs) oraz utrata krwi. Bez względu na rodzaj obrażeń postępowanie w ramach KPP jest zawsze takie same i polega na stabilizacji oraz unieruchomieniu kończyny. Unieruchomienie zmniejsza ból poszkodowanego, zapobiega pogłębianiu się urazu oraz zwiększa komfort pacjenta w trakcie przemieszczania i transportu. Jeżeli czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego jest krótki, poszkodowany przyjął komfortową pozycję i nie ma konieczności jego ewakuacji, warto rozważyć opóźnienie unieruchomienia za pomocą szyny do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego.
Przy unieruchomieniu kończyny należy stosować się do zasady Potta. Zgodnie z nią w przypadku złamania kości długich należy unieruchomić złamaną kość oraz dwa sąsiadujące z nią stawy. W przypadku obrażeń w obrębie stawu unieruchomienie powinno obejmować staw i dwie sąsiednie kości. Unieruchamiając kończynę, ratownik powinien:


- Uwidocznić i ocenić całą uszkodzoną kończynę, najlepiej przez rozcięcie odzieży.

- Przygotować unieruchomienie i przymierzyć je na ZDROWEJ kończynie.
- Zastosować delikatny wyciąg i ułożyć kończynę w pozycji zbliżonej do fizjologicznej, jeśli kończyna nie jest ułożona w pozycji fizjologicznej jeśli poszkodowany zgłasza ból bądź napotyka się opór, należy kończynę unieruchomić w pozycji zastanej i zaczekać na zespół ratownictwa medycznego.
- Unieruchomić dwa sąsiadujące ze złamaniem stawy bądź dwie sąsiadujące ze skręconym/zwichniętym stawem kości.
- Rany osłonić jałowym opatrunkiem (po ułożeniu kończyny w pozycji zbliżonej do fizjologicznej).
- Po unieruchomieniu kończyny należy każdorazowo ocenić czucie, możliwość poruszania częścią dystalną kończyny (np. palcami) oraz zbadać tętno poniżej złamania.
- W razie konieczności pilnej ewakuacji kończyny stabilizować na noszach typu deska, pozostawiając kwestie definitywnego zaopatrzenia złamania na czas ewakuacji/transportu do szpitala.


W razie konieczności pilnej ewakuacji poszkodowanego kończyny należy stabilizować i unieruchamiać wstępnie w pozycji zastanej. Dopiero po ułożeniu na noszach typu deska należy podjąć próbę unieruchomienia w pozycji fizjologicznej. Jeżeli z przyczyn technicznych przemieszczanie poszkodowanego z kończyną górną unieruchomioną w pozycji fizjologicznej jest trudne lub niemożliwe, można złamaną kończynę górną unieruchomić wzdłuż ciała. Takie unieruchomienie należy traktować jako unieruchomienie w pozycji zastanej.


Rzadko spotykaną, ale dostępną w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy formą unieruchomienia jest szyna wyciągowa. Jest ona używana w przypadku złamań kości udowej i przeciwdziała mijaniu się odłamów kostnych, zmniejszając ból oraz zapobiegając pogłębianiu się obrażeń. Ratownik powinien pamiętać o przeciwwskazaniach do zastosowania szyny wyciągowej, do których zalicza się:


>> obrażenia miednicy,
>> uraz w obrębie stawu kolanowego,
>> uraz w obrębie stawu skokowego.

 

 

NUMERY ALARMOWE

 

112  EUROPEJSKI NR RATUNKOWY

999  POGOTOWIE RATUNKOWE

998  STRAŻ POŻARNA

997  POLICJA

 

991  POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992  POGOTOWIE GAZOWE

993  POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

994  POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

986  STRAŻ MIEJSKA

KONTAKT:

telefon:

668 735 053

e-mail:

kontakt.pierwszapomocedu@gmail.com

adres:

ul. Orląt Lwowskich 19/2
41-902 Bytom