loading

 

BADANIE URAZOWE - MIEDNICA


Obrażeniom miednicy może towarzyszyć znaczna utrata krwi. Hipotensja po urazie bez wyraźnej przyczyny powinna nasuwać osobie badającej podejrzenie urazu miednicy. Niezwłoczne założenie stabilizatora miednicy jest uznawane za działanie priorytetowe u pacjentów z urazem miednicy oraz objawami hipotensji. W badaniu fizykalnym prócz niestabilności kości uraz miednicy może sugerować również krwawienie z cewki, krwiak moszny, różnica w długości kończyn lub rotacja kończyny dolnej bez wyraźnych objawów jej złamania. W grupie tych pacjentów należy wykluczyć ruchy miednicy oraz kończyn ponieważ mogą one doprowadzić do przemieszczenia powstałych skrzepów krwi i nasilenia dalszego krwotoku. Delikatne obmacywanie miednicy polegające na jej ściśnięciu może ułatwić wykrycie złamań. Obecnie nie zaleca się badania miednicy polegającego na wywieraniu nacisku na talerze biodrowe w sposób mogący spowodować „otwarcie miednicy” w trakcie badania wstępnego. Takie badanie może doprowadzić do przemieszczenia odłamów kostnych i nasilenia krwawienia. Obecność ubytków neurologicznych na kończynach dolnych, otwarte rany pośladków i krocza mogą również sugerować uraz miednicy. Przednio-tylne RTG miednicy jest najbardziej przydatną metodą diagnostyki złamań miednicy.

 

- ATLS 2019

 

 

 

 

NUMERY ALARMOWE

 

112  EUROPEJSKI NR RATUNKOWY

999  POGOTOWIE RATUNKOWE

998  STRAŻ POŻARNA

997  POLICJA

 

991  POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992  POGOTOWIE GAZOWE

993  POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

994  POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

986  STRAŻ MIEJSKA

KONTAKT:

telefon:

668 735 053

e-mail:

kontakt.pierwszapomocedu@gmail.com

adres:

ul. Orląt Lwowskich 19/2
41-902 Bytom