loading

 

CHWYT KOŃCZYNOWY

 

Chwyt ten pozwala na stosunkowo proste i szybkie przeniesienie poszkodowanego przez dwóch ratowników. Jeden chwyta poszkodowanego pod pachami, a drugi pod kolanami.

 

 

Źródło: http://bip.kpswjg.pl/userfiles/file/doc/zr21/ZA%A3ACZNIK%20zarzadzenie%2040%20Procedury%20ewak.%20os.%20niepe%B3.%2030.04.2021.pdf

 

 

CHWYT ,,NA STOŁECZKU"

 

Chwyt ten można zastosować, gdy ratowników jest dwóch, a poszkodowany jest przytomny i współpracujący, jednak nie jest w stanie przemieszczać się na własnych nogach. Ratownicy tworzą ze swoich rąk „stołeczek", na którym siedzi poszkodowany, jednocześnie trzymając ratowników za szyje.

 

 

Źródło: https://www.zukowo.pl/files/others/zal._nr_9_ewakuacja_niepe.pdf

 

Konieczność ewakuacji poszkodowanego często będzie wymagać od ratownika szybkości decyzji i improwizacji. Może on zastosować opisane powyżej techniki lub wykorzystać dostępne rzeczy codziennego użytku, jak np. koc czy kurtka, i spróbować przeciągnąć na nich poszkodowanego. Należy jednak pamiętać, że takie metody zarezerwowane są dla ewakuacji natychmiastowej związanej z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia. W pozostałych przypadkach ewakuacji należy dokonywać przy użyciu odpowiedniego, profesjonalnego sprzętu.

 

 

NUMERY ALARMOWE

 

112  EUROPEJSKI NR RATUNKOWY

999  POGOTOWIE RATUNKOWE

998  STRAŻ POŻARNA

997  POLICJA

 

991  POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992  POGOTOWIE GAZOWE

993  POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

994  POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

986  STRAŻ MIEJSKA

KONTAKT:

telefon:

668 735 053

e-mail:

kontakt.pierwszapomocedu@gmail.com

adres:

ul. Orląt Lwowskich 19/2
41-902 Bytom