loading

 

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

 

          Kwalifikowana pierwsza pomoc to rodzaj szkolenia medycznego, które daje osobom umiejętności i wiedzę pozwalające na udzielenie pomocy w nagłych wypadkach. Zostało ono zaprojektowane tak, aby pomóc ludziom szybko i skutecznie reagować w nagłych wypadkach i może być wykorzystywane do zapewnienia podstawowej opieki medycznej, takiej jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa i użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje również takie tematy, jak kontrola zakażeń, ocena sytuacji zagrożenia oraz udzielanie podstawowej pierwszej pomocy. Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy są dostępne w różnych organizacjach czy też firmach.

 

ELEMENTY SKŁADOWE KPP

 

Kwalifikowana pierwsza pomoc jest istotną częścią każdego programu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Obejmuje ona wiedzę i umiejętności rozpoznawania i reagowania na nagłe przypadki medyczne, a także umiejętność udzielania podstawowej pierwszej pomocy. Kwalifikowana pierwsza pomoc opiera się na zestawie podstawowych elementów, w tym umiejętności oceny sytuacji, rozpoznawania oznak i symptomów urazu lub choroby, zapewnienia odpowiedniej opieki i monitorowania stanu pacjenta.

       Element oceny kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje ocenę stanu pacjenta, rozpoznanie oznak i objawów urazu lub choroby oraz określenie najlepszego sposobu postępowania. Może to obejmować zastosowanie zasad ABC pierwszej pomocy, które oznaczają drogi oddechowe, oddychanie i krążenie. Drogi oddechowe muszą być udrożnione, oddychanie monitorowane, a krążenie podtrzymywane.

          Element rozpoznawania kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje rozpoznawanie znaków i objawów urazu lub choroby, takich jak krwawienie, wstrząs, złamania, oparzenia i inne nagłe przypadki medyczne. Ważne jest, aby umieć rozpoznać te oznaki i objawy, aby zapewnić odpowiednią opiekę.               

       Komponent opieki w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje udzielanie podstawowej pierwszej pomocy, takiej jak czyszczenie i opatrywanie ran, stabilizowanie złamań i prowadzenie resuscytacji. Ważne jest, aby umieć zapewnić odpowiednią opiekę, aby zapobiec dalszym urazom lub chorobom.

           Element monitorowania w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje monitorowanie stanu pacjenta i reagowanie na wszelkie zmiany w jego stanie. Może to obejmować mierzenie parametrów życiowych, takich jak puls, ciśnienie krwi i częstość oddechów, oraz zapewnienie dodatkowej opieki w razie potrzeby. Są to podstawowe elementy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zrozumienie i umiejętność zastosowania tych elementów jest niezbędne w udzielaniu skutecznej pierwszej pomocy i reagowaniu na nagłe przypadki medyczne.

 

Co należy wiedzieć przed przystąpieniem do szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy?

 

Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy jest bardzo ważną umiejętnością, ponieważ może uratować życie w nagłych wypadkach. Zanim weźmiesz udział w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, powinieneś wiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, powinieneś upewnić się, że kurs jest oferowany przez certyfikowanego organizatora. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że szkolenie jest aktualne, a instruktorzy posiadają wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Po drugie, powinieneś wiedzieć, jakie tematy będą poruszane podczas kursu. Pomoże ci to zrozumieć, czego możesz się spodziewać i przygotować do szkolenia. Na koniec powinieneś zapoznać się z protokołami i procedurami bezpieczeństwa, które będą wykładane. Znajomość tych informacji pozwoli ci poczuć się pewniej i lepiej przygotować podczas kursu.

 

NUMERY ALARMOWE

 

112  EUROPEJSKI NR RATUNKOWY

999  POGOTOWIE RATUNKOWE

998  STRAŻ POŻARNA

997  POLICJA

 

991  POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992  POGOTOWIE GAZOWE

993  POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

994  POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

986  STRAŻ MIEJSKA

KONTAKT:

telefon:

668 735 053

e-mail:

kontakt.pierwszapomocedu@gmail.com

adres:

ul. Orląt Lwowskich 19/2
41-902 Bytom