loading

 

Zrozumienie ŁAŃCUCHA PRZEŻYCIA

 

 

Łańcuch przeżycia to koncepcja opisująca kroki niezbędne do zwiększenia szans na przeżycie osoby, która znalazła się w nagłym wypadku medycznym. Obejmuje on cztery kluczowe ogniwa: wczesny dostęp do pomocy doraźnej, wczesną resuscytację krążeniowo-oddechową (CPR), wczesną defibrylację i zaawansowaną opiekę poresustytacyjną. Każde z tych ogniw jest ważne dla zapewnienia jak największej szansy na przeżycie.

Polega to na jak najszybszym zadzwonieniu pod numer 112 lub inny numer alarmowy i podaniu szczegółów dotyczących nagłego wypadku medycznego. Im szybciej skontaktujesz się ze służbami ratunkowymi, tym szybciej przybędzie pomoc medyczna.

RKO to technika ratowania życia, która służy do przywrócenia krążenia i oddychania u osoby, której serce przestało pracować. Resuscytacja jest ważną umiejętnością ratującą życie, która może pomóc utrzymać osobę przy życiu do czasu, kiedy będzie mogła dotrzeć do szpitala. American Heart Association zaleca, aby osoby postronne jak najszybciej rozpoczęły resuscytację, ponieważ może ona podwoić lub potroić szanse na przeżycie.

Polega ona na użyciu automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) w celu dostarczenia wstrząsu elektrycznego do serca, aby przywrócić prawidłowy rytm. Defibrylatory AED są dostępne w wielu miejscach publicznych i są łatwe w użyciu.

Polega ona na jak najszybszym zapewnieniu dodatkowej opieki medycznej, takiej jak leki, tlen i inne zabiegi. Oznacza to, że dana osoba powinna być w stanie jak najszybciej dostać się do szpitala lub innej placówki medycznej w celu uzyskania bardziej zaawansowanego leczenia,aby zapewnić dostęp do zaawansowanej opieki. 

Rozumiejąc i stosując łańcuch przeżycia, wykwalifikowani ratownicy pierwszej pomocy mogą zapewnić najlepsze możliwe wyniki dla osoby, która doświadczyła nagłego wypadku medycznego.

 

Aby wdrożyć łańcuch przeżycia, ważne jest, aby w miejscu pracy znajdował się wykwalifikowany personel udzielający pierwszej pomocy. Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny być przeszkolone w zakresie resuscytacji, używania AED i podstawowych czynności życiowych. Posiadanie na miejscu wykwalifikowanego personelu udzielającego pierwszej pomocy może pomóc w szybkim i prawidłowym wdrożeniu łańcucha przeżycia.

 

 

NUMERY ALARMOWE

 

112  EUROPEJSKI NR RATUNKOWY

999  POGOTOWIE RATUNKOWE

998  STRAŻ POŻARNA

997  POLICJA

 

991  POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992  POGOTOWIE GAZOWE

993  POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

994  POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

986  STRAŻ MIEJSKA

KONTAKT:

telefon:

668 735 053

e-mail:

kontakt.pierwszapomocedu@gmail.com

adres:

ul. Orląt Lwowskich 19/2
41-902 Bytom