loading

Chcesz nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy ?

ZADZWOŃ: 507 112 999

 

OFERTA SZKOLENIOWA

 

Informacje ogólne

Kurs z pierwszej pomocy polecam osobom, które chciałyby nauczyć się podstawowych czynności ratujących życie, aby być świadomym odpowiedzialności i wiedzieć co robić w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Kurs kierujemy do wszystkich osób, a w szczególności do rodziców, opiekunów dzieci, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, szkół kierowców – szkół jazdy, szkół rodzenia, rolników i gospodarstw wiejskich, kierowców, wolontariuszy, klubów, organizacji, stowarzyszeń, itp. Istotą szkoleń z pierwszej pomocy, które są przez nas prowadzone, są ćwiczenia praktyczne. Praktyka zdobyta podczas symulacji ratowniczych pozwoli na odpowiednią reakcję w sytuacji zagrożenia.

 

 

W zależności od potrzeb kurs pierwszej pomocy może obejmować różną tematykę do wyboru:

 • pierwsza pomoc osobom dorosłym – RKO osoby dorosłej, używanie AED, pierwsza pomoc w nagłych zachorowaniach i urazach
 • pierwsza pomoc dzieciom – RKO dziecka i niemowlęcia, używanie AED, pierwsza pomoc w nagłych zachorowaniach i urazach
 • pierwsza pomoc osobom dorosłym i dzieciom – RKO osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, używanie AED, pierwsza pomoc w nagłych zachorowaniach i urazach

 

 

Ogólne założenia szkolenia

 • przygotować uczestników do udzielania pierwszej pomocy poprzez nauczenie ich umiejętności postępowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka
 • przygotować uczestników do roli lidera podczas udzielania pierwszej pomocy
 • kształtować u uczestników wrażliwość oraz potrzebę szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia człowieka
 • przygotować uczestników do poprawnego interpretowania i rozumienia istoty udzielania pierwszej pomocy, stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz zasad i standardów jej udzielania
 • propagować i szerzyć zasady udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa

 

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami udzielania pierwszej pomocy, a także przygotować ich teoretyczne i praktyczne do wykonywania konkretnych zadań ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

 

 

Efekty kształcenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia lub życia przez jedną i więcej osób, a także zasady zapewnienia bezpieczeństwa sobie i poszkodowanym w czasie udzielania pomocy.

 

 

Standardy kształcenia

Szkolenie przeprowadzone jest zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Zajęcia prowadzone są przez ratowników medycznych zatrudnionych w strukturach Państwowego Ratownictwa Medycznego, których wiedza weryfikowana jest przez Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

Program kształcenia (przykładowy zakres tematyczny dobierany w zależności od potrzeb)

 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych
  • czym jest nagłe zatrzymanie krążenia
  • schemat RKO
  • resuscytacja jako czynnik zwiększający szansę na przeżycie osoby poszkodowanej
  • AED jako ważny element w RKO
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa poszkodowanych pediatrycznych
  • czym jest nagłe zatrzymanie krążenia
  • schemat RKO u dzieci i niemowlaków
  • resuscytacja jako czynnik zwiększający szansę na przeżycie osoby poszkodowanej
    
 • zadławienie u dorosłych, dzieci i niemowlaków
  • zadławienie u osoby dorosłej
  • zadławienie u dziecka
  • zadławienie u niemowlaka
 • zaburzenia układu nerwowego
  • przyczyny utraty przytomności
  • drożność dróg oddechowych jako odwracalna przyczyna zatrzymania krążenia
  • postępowanie w przypadku omdlenia i utraty przytomności
  • postępowanie w przypadku omdlenia i utraty przytomności – ćwiczenia
 • nagłe zachorowanie i urazy

Tematyka:

 • drgawki – zasady postępowania

 • cukrzyca – zasady postępowania

 • ból w klatce piersiowej – zasady postępowania

 • udar mózgu – zasady postępowania

 • zatrucie – zasady postępowania

 • skaleczenie i rana – zasady postępowania

 • krwotok zewnętrzny – zasady postępowania, ćwiczenia

 • krwotok z nosa – zasady postępowania

 • oparzenia – zasady postępowania

 • porażenie prądem – zasady postępowania

 • uraz kręgosłupa – objawy i zasady postępowania

 • złamania, skręcenia i zwichnięcia – zasady postępowania

 

 

Czas szkolenia

Czas ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb i liczby uczestników.

 

 

Cena
Koszt szkolenia z zakresu pierwszej pomocy uzależniony jest od liczby uczestników, czasu potrzebnego na przeprowadzenia szkolenia i zakresu tematycznego, dlatego każda usługa wyceniana jest indywiudalnie dla każdego Klienta.

 

 

 

Zadzwoń i dowiedz się więcej !

tel. 507 112 999


Treści dotyczące szkoleń prezentowane w Serwisie Internetowym mają wyłącznie charakter informacyjny i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego .

NUMERY ALARMOWE

 

112  EUROPEJSKI NR RATUNKOWY

999  POGOTOWIE RATUNKOWE

998  STRAŻ POŻARNA

997  POLICJA

 

991  POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992  POGOTOWIE GAZOWE

993  POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

994  POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

986  STRAŻ MIEJSKA

KONTAKT:

telefon:

507 112 999

e-mail:

biuro@pierwszapomoc.edu.pl

adres:

Rynek Główny 34/15
31-010 Kraków