loading

 

PIERWSZA POMOC

 

          Rosnące tempo życia rozwijającego się społeczeństwa pociąga za sobą ogromny wzrost odsetek nagłych zagrożeń zdrowia i życia. Sytuacja ta wymaga z jednej strony budowania w strukturze ochrony zdrowia nowoczesnego systemu ratownictwa medycznego, z drugiej zaś kształtowania społeczeństwa pod względem umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

          Wiele osób podchodzi z dużym dystansem do tego problemu. Lęk przed nieprawidłowym udzieleniem pierwszej pomocy, brak wiary w siebie i nadmierna pewność, co do szybkiego przybycia służb ratunkowych, to główne przyczyny rezygnacji z przeszkolenia się ze znajomości podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Tymczasem te same osoby, mogą kiedyś znaleźć się w sytuacji, która będzie od nich wymagać udzielenia pomocy, celem ratowania swoich najbliższych. Kluczowym czynnikiem w ratowaniu życia ludzkiego są „złote minuty”. Jest to czas pomiędzy wypadkiem zagrażającym życiu lub zdrowiu, a udzieleniem pierwszej pomocy. Mózg i serce są szczególnie wrażliwe na niedotlenienie, dlatego też przy zatrzymaniu krążenia, jeśli do 4 minut nie podejmiemy zabiegów resuscytacyjnych, powstają trwałe uszkodzenia w mózgu. Podobnie wygląda przy bezdechu oraz innych nagłych zdarzeniach. Podstawą ratowania życia ludzkiego jest pierwsza pomoc. Niestety w naszym kraju najczęstszą i jedyną formą jest wezwanie pogotowia ratunkowego. Zespół karetki nie jest w stanie dojechać do miejsca zdarzenia w przeciągu tych kilku minut - zwłaszcza do miejscowości daleko położonej od stacji pogotowia. Czas oczekiwania na ambulansu, może zaważyć na dalszym leczeniu poszkodowanego. Wezwany zespół ratownictwa medycznego zawsze potrzebuje czasu na dotarcie do chorego. Podczas, kiedy pacjent leży bez pomocy, zdenerwowani ludzie, którzy nie wiedzą, co robić, najczęściej krzyczą, płaczą, obwiniają personel za długi czas oczekiwania. Dlatego większość zgonów następuje przed przyjazdem karetki. Dzieje się tak ze względu na brak odwagi lub umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy osobie poszkodowanej przez świadków zdarzenia.

          Nagłe zatrzymanie krążenia jest częstą przyczyną śmierci w Polsce. Większość wypadków NZK jest spowodowanych migotaniem komór, czyli nieprawidłową, chaotyczną pracą serca. Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) wyzwalając impuls elektryczny, zatrzymuje migotanie komór, przywracając prawidłową akcję serca. Skuteczność defibrylacji zależne jest od czasu, w jakim zostanie wykonana od momentu zatrzymania krążenia. Wyróżniamy wiele typów automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, ale wszystkie działają w ten sam sposób.

          Wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może zwiększyć szansę na przeżycie ofiary nawet 2-3 krotnie. Natomiast poszerzenie tych czynności o automatyczną defibrylację zwiększa szanse jeszcze bardziej. Należy pamiętać, że wykonanie skutecznej defibrylacji u poszkodowanego, spada z każdą minutą od momentu NZK. Wczesna defibrylacja uznawana jest za najważniejszy czynnik zwiększający prawdopodobieństwo przeżycia osób z nagłym zatrzymaniem krążenia. W związku z tym uważa się, że AED, powinny być rozmieszczane w miejscach publicznych z dostępem zarówno dla służb medycznych, jak i świadków zdarzenia. Należy zwrócić również uwagę, aby edukacja związana z użyciem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych obejmowała jak najszerszą grupę osób, poszerzając wszystkie programy edukacyjne na temat pierwszej pomocy o zagadnienie AED. Obecnie uważa się, że automatyczna defibrylacja jest największym postępem w dziedzinie pierwszej pomocy od czasu wprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Uwagę należy również zwrócić na to, iż automatycznych defibrylatorów zewnętrznych jest w Polsce coraz więcej. Dzieje się tak między innymi za sprawą działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

            Czy zastanawialiśmy się kiedyś, jak zachowamy się w sytuacji zagrożenia czyjegoś życia? Jak zareagujemy na sytuacje, w których będziemy musieli ratować ludzkie życie? Czy będziemy wiedzieć jak tamować krwotoki, postępować z nieprzytomnym? Tak naprawdę ciężko jest przewidzieć naszą reakcję w sytuacji ogromnie dla nas stresującej i obciążającej naszą psychikę, dlatego wiedza na temat udzielania pierwszej pomocy jest społecznie potrzebna i pożądana. Kodeks postępowania Karnego zobowiązuje nas wręcz do pomocy osobie poszkodowanej. Dzięki umiejętnościom i jej wykorzystaniu możemy uratować komuś życie oraz zmniejszyć statystykę zgonów, których w rzeczywistości można było by uniknąć. Sami dla siebie powinniśmy nauczyć się tego minimum, a dzięki temu unikniemy sytuacji, w których pozostajemy bezradni, przyglądając się ludzkiej tragedii. Nie bójmy się reagować- to nasz ludzki, moralny obowiązek !

 

 

CZYM JEST PIERWSZA POMOC ?


          Pierwsza pomoc jest definiowana jako zachowanie służące udzielaniu pomcy i wstępna opieka w nagłym zachorowniu lub urazie. Pierwsza pomoc może być rozpoczęta przez każdego w każdej sytuacji. Głównymi celami pierwszej pomocy są ochrona życia, zapewnienie ulgi w cierpieniu, zapobieganie dalszym zachorowaniom bądź urazom oraz wspomaganie powrotu do zdrowia.

 

NUMERY ALARMOWE

 

112  EUROPEJSKI NR RATUNKOWY

999  POGOTOWIE RATUNKOWE

998  STRAŻ POŻARNA

997  POLICJA

 

991  POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992  POGOTOWIE GAZOWE

993  POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

994  POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

986  STRAŻ MIEJSKA

KONTAKT:

telefon:

668 735 053

e-mail:

kamilajochlik77@gmail.com

adres:

ul. Orląt Lwowskich 19/2
41-902 Bytom