loading

Chcesz nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy ?

ZADZWOŃ: 507 112 999

 

PODTOPIENIE

 

Podtopienie obejmuje wszystkie przypadki przeżycia po duszeniu się w wyniku zanurzenia się w wodzie. Podczas topienia najczęściej dochodzi do odruchowego wstrzymania oddechu, połykania wody i wymiotów, a następnie do zachłyśnięcia się wodą przy próbie nabrania powietrza. Tonięciu często towarzyszy hipotermia.


Przyczyny podtopienia:

 • nieumiejętność pływania
 • wyczerpanie
 • kurcz mięśni
 • zatrucie alkoholem lub narkotykami
 • uraz kręgosłupa szyjnego
 • hipotermia
 • hipoglikemia
 • drgawki
 • wypadek jednostki pływającej
 • zaplątanie się w roślinach wodnych
 • samobójstwa

 

U poszkodowanych stwierdza się:

 • utrata przytomności
 • splatanie
 • senność
 • śpiączka
 • bezdech
 • duszność
 • sinica
 • nasilony kaszel
 • zaburzenia rytmu serca

 

Objawy zależne od:

 • reakcji fizjologicznej poszkodowanego
 • czasu tonięcia
 • temperatury wody
 • zanieczyszczenia wody
 • stanu zdrowia poszkodowanego
 • obrażeń dodatkowych
 • stopnia ciężkości urazów

 

 


POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODTOPIENIA
· oceń sytuację, zapewnij bezpieczeństwo sobie i poszkodowanemu
· poszkodowanego należy wyciągać z wody w pozycji poziomej z obniżoną głową
· zabezpiecz kręgosłup szyjny – u podtopionych zawsze należy podejrzewać uraz
kręgosłupa
· ABC
o sprawdź czy poszkodowany reaguje
o jeśli nie reaguje zawołaj głośno o pomoc
o udrożnij drogi oddechowe nie odchylając głowy i sprawdź czy
poszkodowany oddycha (wzrokiem, słuchem, czuciem)
o jeśli nie oddycha, poproś kogoś by wezwał pogotowie, a następnie wykonaj 5 sztucznych wdechów ratowniczych bez odginania głowy
do tyłu
o przejdź do resuscytacji krążeniowo oddechowej w sekwencji 30 uciśnięć
klatki piersiowej i 2 wdechów ratowniczych
· prowadź resuscytacje do momentu przyjazdu służb medycznych
· w sytuacji, gdy pacjent jest nieprzytomny, ale tętno i oddech są obecne, należy
ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej, z głową nieco poniżej wysokości
tułowia
· zabezpiecz pacjenta przed dalszą utratą ciepła

 

NUMERY ALARMOWE

 

112  EUROPEJSKI NR RATUNKOWY

999  POGOTOWIE RATUNKOWE

998  STRAŻ POŻARNA

997  POLICJA

 

991  POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992  POGOTOWIE GAZOWE

993  POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

994  POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

986  STRAŻ MIEJSKA

KONTAKT:

telefon:

507 112 999

e-mail:

biuro@pierwszapomoc.edu.pl

adres:

Rynek Główny 34/15
31-010 Kraków