loading

Chcesz nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy ?

ZADZWOŃ: 507 112 999

 

PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

 

Urazy spowodowane porażeniem prądem powstają w wyniku bezpośredniego działania energii elektrycznej na błony komórkowe i mięśnie gładkie naczyń. Urazy te są rzadkie, ale potencjalnie mogą prowadzić do wielo narządowych obrażeń, które w konsekwencji powodują wysoką śmiertelność. W większości przypadków do porażenia prądem wśród dorosłych dochodzi w pracy i są one związane głównie z narażeniem na energię elektryczną o wysokim napięciu. Wśród dzieci ryzyko to głównie związane jest z domową instalacją elektryczną i prądem o niższym napięciu. Energia termiczna uwalniania podczas porażenia prądem o wysokim napięciu może spowodować oparzenia, jednak najgrożniejszym skutkiem w przypadku porażenia jest zatrzymania krążenia do, którego dochodzi na skutek depolaryzacji mięśnia sercowego. Przy porażeniu prądem zmiennym najczęściej dochodzi do migotania komór, natomiast w przypadku porażenia prądem stałym może dojść do asystolii. Porażenie prądem zmiennym może spowodować skurcz mięśni szkieletowych, uniemożliwiając uwolnienie się od źródła prądu. Należy pamiętać, że prąd zmienny jest trzykrotnie groźniejszy dla życia ludzkiego niż prąd stały o tym samym napięciu. Niewydolność mięśnia sercowego i niewydolność oddechowa mogą być przyczyną natychmiastowego zgonu.

 

Do czynników wpływających na ciężkość i rodzaj obrażeń po porażeniu prądem zaliczamy:

 • natężenie prądu
 • napięcie prądu
 • rodzaj prądu (stały, zmienny)
 • opór skóry
 • powierzchnia kontaktu
 • droga przez którą płynął prąd
 • czas działania
 • współistniejące urazy

 

Skutki porażenia prądem:

 • utrata przytomności
 • zatrzymania krążenia
 • zatrzymanie oddechu
 • oparzenia
 • zaburzenia w układzie nerwowym
 • skurcz mięśni
 • urazy spowodowane upadkiem
 • śmierć

 

 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PORAŻENIA PRĄDEM:

 • zabezpiecz siebie i poszkodowanego – upewnij się ze prąd został odłączony od źródła zasilania
 • ABC
  • sprawdź czy poszkodowany reaguje
  • jeśli nie reaguje - wezwij pomoc
  • udrożnij drogi oddechowe – jeśli podejrzewasz uraz kręgosłupa nie odchylaj głowy
  • sprawdź czy poszkodowany oddycha
  • jeśli nie oddycha, poproś kogoś by wezwał pogotowie, a następnie rozpocznij resuscytacje krążeniowo oddechową w sekwencji 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdechów ratowniczych
 • prowadź resuscytacje do momentu przyjazdu służb medycznych
 • jeśli poszkodowany oddycha i ma zachowane krążenie, a nie zachodzi podejrzenie urazu kręgosłupa, należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej
 • zabezpieczenie kręgosłupa w odcinku szyjnym
 • unieruchomienie złamań

 

NUMERY ALARMOWE

 

112  EUROPEJSKI NR RATUNKOWY

999  POGOTOWIE RATUNKOWE

998  STRAŻ POŻARNA

997  POLICJA

 

991  POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992  POGOTOWIE GAZOWE

993  POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

994  POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

986  STRAŻ MIEJSKA

KONTAKT:

telefon:

507 112 999

e-mail:

biuro@pierwszapomoc.edu.pl

adres:

Rynek Główny 34/15
31-010 Kraków