loading

Praca w szpitalu - oto zawody, które można wykonywać bez studiów!

 

Do wykonywania większości zawodów medycznych konieczne jest ukończenie odpowiednich studiów. Istnieją jednak zawody, od których przedstawicieli nie wymaga się posiadania wyższego wykształcenia.

 

Osoby, które swoją zawodową przyszłość chciałyby związać z opieką medyczną mogą ponadto pracować jako personel medyczny. Do tej drugiej grupy zalicza się takie stanowiska jak salowa. W nowym artykule wyjaśniamy, jak szukać pracy w służbie zdrowia, jeśli nie mamy wyższego wykształcenia.

 

Zawody medyczne bez wyższego wykształcenia

Lista zawodów medycznych, które można wykonywać bez ukończenia studiów zawiera kilka pozycji – są to między innymi higienistka stomatologiczna, masażysta i salowa. Na czym jednak polega praca ich przedstawicieli?

  • higienistka stomatologiczna: by zostać higienistką stomatologiczną, należy ukończyć dwuletnią szkołę policealną. Do jej obowiązków należy asystowanie dentyście podczas zabiegów, przygotowywanie stanowiska pracy oraz wykonywanie zabiegów profilaktycznych. Higienistka może pracować w takich miejscach jak gabinety stomatologiczne, placówki opieki zdrowotnej, szkoły, przedszkola lub ośrodki opiekuńcze;

 

  • technik masażysta: podobnie jak w przypadku higienistki stomatologicznej, nauka w szkole policealnej trwa 2 lata. Technik masażysta zajmuje się wykonywaniem masaży i zabiegów fizjoterapeutycznych, a w razie potrzeby również udzielaniem pierwszej pomocy medycznej. Powinien też swobodnie komunikować się w języku migowym;

  • salowa: do pracy w tej profesji zwykle nie wymagane są studia, ale często konieczne jest ukończenie specjalistycznego kursu lub szkolenia. Jej obowiązki to przede wszystkim transportowanie posiłków i zabiegów do pacjentów, utrzymanie czystości, obsługa bloku operacyjnego, dbanie o higienę pacjentów, przenoszenie ciężkich ładunków medycznych i udzielanie podstawowej pomocy. Salowa może być zatrudniona w szpitalach, klinikach, ośrodkach opieki zdrowotnej, placówkach medyczne lub w domach pacjentów.

 

Kariera w branży medycznej bez studiów

W pracy w zawodach medycznych ogromne znaczenie mają miękkie kompetencje i cechy charakteru, które pozwalają efektywnie wspierać i opiekować się pacjentami. Przede wszystkim wymaga się ogromnej empatii i wrażliwości na potrzeby innych osób. Współczucie i zdolność do słuchania są kluczowe, ponieważ pracownicy medyczni często mają do czynienia z pacjentami, którzy mogą być w stanie cierpienia lub strachu. Cierpliwość i wytrwałość są ważne w kontekście obsługi pacjentów, którzy wymagają długotrwałej opieki.

 

 

Kolejne wpisy:DODAJ KOMENTARZ

NUMERY ALARMOWE

 

112  EUROPEJSKI NR RATUNKOWY

999  POGOTOWIE RATUNKOWE

998  STRAŻ POŻARNA

997  POLICJA

 

991  POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992  POGOTOWIE GAZOWE

993  POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

994  POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

986  STRAŻ MIEJSKA

KONTAKT:

telefon:

668 735 053

e-mail:

kontakt.pierwszapomocedu@gmail.com

adres:

ul. Orląt Lwowskich 19/2
41-902 Bytom