loading

Chcesz nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy ?

ZADZWOŃ: 507 112 999

 

SKUTKI UDARU

 

 1. NIESPRAWNOŚĆ RUCHOWA
  Do najczęstszych skutków udaru należy niesprawność ruchowa, która wiąże się z utrudnieniem lub niemożnością wykonania czynnego ruchu celowego, upośledzeniem rónowagi i pionizacji ciała, spowodowane:
  • niedowładem (osłabieniem siły mięśniowej) lub porażeniem jedno- lub obustronnym
  • wzmożonym napięciem mięśniowym
  • brakiem lub zaburzeniem odruchów skórnych
  • zaburzeniami równowagi
  • zaburzeniami czucia głebokiego- czucie głebokie to czucie pozycji, w jakiej znajduje się dana część ciała, czyli np. przy zamknietych oczach czujesz, że ręka lub noga są uniesione

   Prowadzą one do nierównomiernego obciążania konczyn podczas chodu i w konsekwencji zaburzeń lokomocji.
    
 2. POŁOWICZE ZABURZENIA CZUCIA
  Są to zaburzenia, które mogą manifestować się jako:
 • ilościowe zakłócenia czucia, w których wrażliwość na określone bodźce (np. ból) może wzrastać lub maleć aż do całkowitego zaniku,
 • jakosciowe zaklócenia czucia, w których bodźce odbierane są inaczej niż zwykle, np. ból nie da sie dokladnie zlokalizować,
 • zaburzenia czucia bólu i temperatury przy prawidłowym odczuwaniu dotkniecia i zachowanym czuciu glebokim.
   
 1. ZABURZENIA MOWY- AFAZJA
  Afazja, występuje wtedy kiedy uszkodzony zostaje obszar w mózgu odpowiedzialny za mowę. Afazja występuje przy uszkodzeniu tzw. półkuli dominujacej. Może objawiać się zaburzeniami rozumiena mowy (afazja czuciowa), niemożnością wypowiadania słów i zdań (afazja ruchowa), lub kombinacją wymienionych.Towarzyszyć jej mogą trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu. 
   
 2. ZABURZENIA WIDZENIA
  Może występować jako niedowidzenie połowicze lub widzenie podwójne.
   

 3. Poza wymienionymi, rzadziej może pojawić się również:
 • Apraksja jest zaburzeniem neurologicznym, polegającym na niezdolności do wykonania złożonych i wcześniej wyuczonych precyzyjnych i zamierzonych ruchów czy gestów. Przy czym u chorego nie występują zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia czucia
 • Amnezja zaburzenie w zakresie zdolności do zapamiętywania nowych informacji
 • Dysfagia zaburzenie w zakresie zdolności połykania
 • zaburzenia zachowania (poznawcze)
 • trudność w wykonywaniu codziennych czynności - ubieraniu się, myciu, spozywaniu posiłków, dezorientacja czasowo-przestrzenna lub zaburzenia pamięci
 • zaburzenia psychicznie- najczęstszym zaburzeniem psychicznym jest poudarowy zespol depresyjny PSD (Post-Stroke Depression). Mogą też pojawić się urojenia, omamy, majaczenia i zaburzenia świadomości

 

 

Większość z wymienionych skutków udaru mózgu może zmniejszyć swoje nasilenie dzięki intensywnej, fachowo prowadzonej rehabilitacji, musimy mieć jednak świadomość, że z powodu udaru mózgu w ciągu pierwszego miesiąca na udar niedokrwienny umiera kilkanaście procent chorych, a na udar krwotoczny aż 30-40%.

 

 

 

 

 

 

źródło: www.fum.info.pl

 

NUMERY ALARMOWE

 

112  EUROPEJSKI NR RATUNKOWY

999  POGOTOWIE RATUNKOWE

998  STRAŻ POŻARNA

997  POLICJA

 

991  POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992  POGOTOWIE GAZOWE

993  POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

994  POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

986  STRAŻ MIEJSKA

KONTAKT:

telefon:

507 112 999

e-mail:

biuro@pierwszapomoc.edu.pl

adres:

Rynek Główny 34/15
31-010 Kraków