loading

 

TECHNIKI BEZPRZYRZĄDOWEJ EWAKUACJI 

 

Ewakuacja każdorazowo wiązać się będzie z przemieszczeniem poszkodowanego, najczęściej ze strefy zagrożenia do strefy bezpiecznej. Decyzja o ewakuacji zależeć będzie od wielu dynamicznie zmieniających się czynników, a na jej podjęcie nierzadko ratownik ma zaledwie ułamki sekund. Nagle pojawiające się zagrożenie czy drastycznie pogarszający się stan poszkodowanego mogą wymusić natychmiastową ewakuację bez użycia specjalistycznego sprzętu. W ratownictwie znane są techniki mające na celu ułatwienie ratownikom szybkiego przemieszczenia poszkodowanego, wyłącznie przy wykorzystaniu siły własnych mięśni.

 

Wyróżniamy:

 

 

 

 

 

NUMERY ALARMOWE

 

112  EUROPEJSKI NR RATUNKOWY

999  POGOTOWIE RATUNKOWE

998  STRAŻ POŻARNA

997  POLICJA

 

991  POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992  POGOTOWIE GAZOWE

993  POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

994  POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

986  STRAŻ MIEJSKA

KONTAKT:

telefon:

668 735 053

e-mail:

kontakt.pierwszapomocedu@gmail.com

adres:

ul. Orląt Lwowskich 19/2
41-902 Bytom