loading

Chcesz nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy ?

ZADZWOŃ: 507 112 999

 

URAZY KOSTNE I STATOWE

 

Najczęstsza przyczyną urazów kostno-stawowych jest upadek lub nadmierne przeciążenie. Do urazów kości i stawów dochodzi najczęściej w obrębie kończyn górnych i dolnych. Urazy te mogą mieć różny charakter i objawy, ale w każdym przypadku wymagają odpowiedniego unieruchomienia, które zmniejszy ból i ryzyko ewentualnych powikłań. Do najczęstszych urazów układu ruchu w zakresie kończyn górnych i dolnych zalicza się złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawu.

 

 

ZŁAMANIA KOŚCI
Do złamania dochodzi, gdy siła urazu wielokrotnie przekracza wytrzymałość anatomiczną kości. W przypadku przemieszczenia się odłamów, złamanie może spowodować uszkodzenie mięśni, naczyń, nerwów i skóry.


Wyróżniamy dwa typy złamań:

złamanie zamknięte- występuje w sytuacjy, gdy nie doszło do przerwania ciągłości skóry

złamanie otwarte- w przypadku, kiedy doszło do przerwania ciągłości skóry i zwykle wiążą się z krwawieniem zewnętrznym

 

 

Objawy zamkniętego złamania kości:

 • ból, nasilający się przy próbie ruchu
 • obrzęk
 • zasinienie
 • deformacja wskutek wewnętrznego krwotoku
 • nienaturalne ułożenie i ruchomość kończyny
 • wyczuwalne tarcie odłamów kostnych w trakcie ruchów
   

Objawy otwartego złamania kości:

 • ból
 • obrzęk
 • zasinienie
 • deformacja kończyny
 • uszkodzenie skóry w okolicy miejsca złamania
 • wystające odłamy kostne
 • krwotok zewnętrzny

 

 

 

ZWICHNIĘCIE STAWU
Do zwichnięcia dochodzi, gdy siła urazu powoduje przemieszczenie się końców kości tworzących staw i rozerwanie torebki stawowej. Zwichnięcie może być zamknięte lub otwarte.

Objawy zwichnięcia stawu:

 • silny ból w obrębie stawu nasilający się przy próbie ruchu
 • znaczne ograniczenie ruchu
 • nienaturalne wygięcie kończyny w stawie

 

 

 

SKRĘCENIE STAWU

Do skręcenie dochodzi wskutek uszkodzenia tkanek otaczających staw, a w szczególności torebki stawowej, nie prowadzących do uszkodzenia kości w obrębie tego stawu.

 

Objawy skręcenia stawu:

 • ból nasilający się przy ruchach
 • obrzęk stawu
 • częściowe ograniczenie ruchomości stawu

 

 

 

POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU ZDARZENIA W PRZYPADKU ZŁAMANIA, ZWICHNIĘCIA I SKRĘCENIA:

 • ocenić i zapewnić bezpieczeństwo sobie i poszkodowanemu
 • ocenić stan poszkodowanego w razie potrzebny zastosować schemat ABC
 • zabezpieczyć kręgosłup szyjny w przypadku podejrzenia urazu
 • zabezpieczyć ranę i opanować krwawienie
 • w przypadku złamania kości unieruchomić miejsce urazu i dwa sąsiadujące stawy (przy złamaniu kończyny palce pozostawia się widoczne w celu sprawdzania ukrwienia)
 • w przypadku zwichnięcia i skręcenia stawu unieruchomić staw i sąsiadujące z nim kości
   

Cele unieruchomiania:

 • zabezpieczenie przed dodatkowymi obrażeniami, które mogą być spowodowane przez odłamy złamanej kości
 • zabezpieczenie przed porażeniem kończyn w przypadku uszkodzenia rdzenia kręgowego
 • zmniejszenie bólu na czas transportu


Środki stosowane do unieruchomienia:

 • szyny metalowe (np. szyna Kamera)
 • materace próżniowe
 • chusty
 • temblaki
 • inne środki doraźne, np. listwy drewniane, poduszki, prześcieradła

   

 

NUMERY ALARMOWE

 

112  EUROPEJSKI NR RATUNKOWY

999  POGOTOWIE RATUNKOWE

998  STRAŻ POŻARNA

997  POLICJA

 

991  POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992  POGOTOWIE GAZOWE

993  POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

994  POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

986  STRAŻ MIEJSKA

KONTAKT:

telefon:

507 112 999

e-mail:

biuro@pierwszapomoc.edu.pl

adres:

Rynek Główny 34/15
31-010 Kraków