loading

 

Wywiad SAMPLE

 

Po szybkiej ocenie ABC można przystąpić do zebrania wywiadu w celu uzyskania podstawowych informacji o poszkodowanym. Zbieranie takiego wywiadu ma dwie zalety. Po pierwsze jest formą rozmowy, która pozwala na kontrolę zmian stanu świadomości poszkodowanego. Po drugie umożliwia uzyskanie w krótkim czasie istotnych informacji, które potem można przekazać zespołowi ratownictwa medycznego. Należy pamiętać, że osoba ratująca może być ostatnią osobą mającą kontakt z przytomnym poszkodowanym, dlatego tak ważne jest zebranie informacji o stanie jego zdrowia. W przypadku gdy poszkodowany jest nieprzytomny, można spróbować dowiedzieć się czegoś od członków rodziny lub ewentualnie od świadków zdarzenia.

Wywiad może być zbierany np. przez ratownika stabilizującego kręgosłup (znajdującego się przy głowie poszkodowanego) według schematu SAMPLE:

 

S - symptomy (signs/symptoms), czyli dolegliwości, jakie poszkodowany aktualnie zgłasza;

A - alergie (allergies), czyli wszystkie substancje i produkty, na jakie poszkodowany jest uczulony (np. leki, pokarm);

M - medykamenty (medicines), czyli wszystkie leki, jakie poszkodowany zażywa (i czy zażywa je zgodnie z zaleceniami);

P - przebyte choroby oraz pobyty w szpitalu (past medical story); poszkodowany może tu poinformować o występujących u niego chorobach przewlekłych, może też stwierdzić ogólnie, że np. „leczy się na serce" - w takim wypadku należy uściślić, o jaką chorobę chodzi (np. migotanie przedsionków, przebyty zawał);

L - lunch (lub last meal), czyli posiłek, jaki poszkodowany przyjął przed zdarzeniem (kiedy i co to było?);

E - ewentualnie, co się jeszcze stało, czyli okoliczności zdarzenia (events), np. poszkodowany miał wypadek samochodowy, bo najpierw zrobiło mu się słabo za kierownicą.

 

Memotechnika SAMPLE pozwala zebrać prosty wywiad bez pominięcia istotnego szczegółu. W trakcie jej stosowania warto zachować właściwą kolejność.

NUMERY ALARMOWE

 

112  EUROPEJSKI NR RATUNKOWY

999  POGOTOWIE RATUNKOWE

998  STRAŻ POŻARNA

997  POLICJA

 

991  POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992  POGOTOWIE GAZOWE

993  POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

994  POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

986  STRAŻ MIEJSKA

KONTAKT:

telefon:

668 735 053

e-mail:

kontakt.pierwszapomocedu@gmail.com

adres:

ul. Orląt Lwowskich 19/2
41-902 Bytom