loading

 

ZATRZYMANIE KRĄŻENIA

 

Każdy z nas może stać się świadkiem zdarzenia, w którym dochodzi do zatrzymania krążenia i oddechu. Właśnie wtedy udzielenie pierwszej pomocy przez świadków jest istotnym elementem łańcucha przeżycia. Już po 4 minutach dochodzi do nieodwracalnych zmian w mózgu. Jest to głównie związane z brakiem tlenu, potrzebnego do funkcjonowania komórek mózgowych. Z każdą minutą, w której nikt nie pomaga, szanse na uratowanie człowieka są bliskie zeru. Dlatego wczesne podjęcie zabiegów ratujących życie może zapobiec śmierci poszkodowanego lub nieodwracalnych zmian w jego organizmie.

 

Najczęstsze przyczyny nagłe zatrzymanie krążenia ( NZK) to:

 1. Choroby układu krążenia
 2. Choroby układu oddechowego
 3. Zaburzenia drożności dróg oddechowych
 4. Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

 

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) stanowią jedno z ogniw łańcucha przeżycia. By łatwiej było zapamiętać kolejność postępowania na miejscu zdarzenia wykorzystuje się terminologie angielską (ABC) - każdej z liter przypisuje się odpowiednią czynność:

 • A (airway) -ocena i zapewnienie drożności dróg oddechowych
 • B (breathing) - ocena i podtrzymanie oddychania
 • C (circulation) - ocena i podtrzymanie krążenia krwi

 

 

 

 


POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU ZDARZENIA

 

 

OCEŃ BEZPIECZEŃSTWO

 1. Miejsca zdarzenia
 2. Ratownika
 3. Poszkodowanego
 4. świadków

 

OCENA SYTUACJI I MIEJSCA ZDARZENIA

Oceń sytuacje czy nie zagrażają Ci czynniki zewnętrzne np. palące się elementy budynku, palący się samochód, ruch uliczny, wyciek substancji toksycznych, lawina

 

JEŚLI NIE JESTEŚ PEWIEN CZY JEST WYSTARCZAJĄCO BEZPIECZNIE NIE WCHODŹ NA MIEJSCE ZDARZENIA

 

WEZWIJ SŁUŻBY RATOWNICZE !

OCEŃ PRZYTOMNOŚĆ

 

 

Lekko potrząśnij za ramiona

 

Zapytaj:
„Czy wszystko wporządku ?”

 

Nie schylaj się bezpośrednio do leżącego

(pamiętaj o własnym bezpieczeństwie– alkohol, narkotyki mogą wywołać reakcje agresywną stosunku do nas).

 

Jeżeli poszkodowany zareaguje i nie zagraża mu niebezpieczeństwo:

 • pozostaw go w pozycji w zastanej
 • dowiedz się co jest nie w porządku
 • wezwij pomoc, gdy będzie potrzebna
 • regularnie oceniaj jego stan

 

Jeśli nie reaguje:

 • głośno zawołaj o pomoc !
 • udrożnij drogi oddechowe

UDROŻNIJ DROGI ODDECHOWE

 

 

Udrożnij drogi oddechowe, wykonując odgięcie głowy i uniesienie żuchwy

 • umieść jedną rękę na czole poszkodowanego, a następnie delikatnie odegnij głowę ku tyłowi
 • opuszki palców drugiej ręki umieść na żuchwie poszkodowanego,
  a następnie unieś ją w celu udrożnienia dróg oddechowych

 

OCEŃ ODDECH

 

Utrzymując drożność dróg oddechowych przez 10 sekund oceń czy poszkodowany oddycha:

 • wzrokiem - oceń ruchy klatki piersiowej
 • słuchem – nasłuchuj szmery oddechowe poszkodowanego
 • czuciem – wyczuj ruchy powietrza na swoim policzku

 

W ciągu 10 sekund prawidłowo powinniśmy usłyszeć 2-3 oddechów.

1 oddech w ciągu 10 sekund jest oddechem agonalnym i nie należy mylić go z PRAWIDŁOWYM oddechem.

 

ODDECH AGONALNY

Oddech agonalny i drgawki pojawiają się często bezpośrednio po zatrzymaniu krążenia i mogą być mylone z oznakami życia, prowadząc do opóźnienia RKO.

Oddech agonalny występuje w około 50% przypadków NZK, natomiast drgawki w 3-4%.

 

 

Jeśli oddech jest prawidłowy:

 • ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
 • wezwij pogotowie
 • regularnie oceniaj oddech

 

Jeśli oddech nie jest prawidłowy? ZADZWOŃ 999 lub 112

ZADZWOŃ 999 LUB 112

 

Jeśli jesteś sam:

 • zadzwoń pod nr 999 lub 112

Jeśli nie jesteś sam:

 • poproś kogoś by wezwał pogotowie i rozpocznij uciskanie klatki piersiowej

 

 

ZASADY WZYWANIA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 

Mów spokojnie:

GDZIE? (ulica, nr domu, nr mieszkania, klatka, piętro, nr drogi, kilometr, charakterystyczne punkty)

CO? się stało (np. wypadek drogowy, ilość poszkodowanych, ich stan)

KTO? zgłasza - swój numer telefonu i dane osobowe

 

Odpowiadaj ściśle na pytania dyspozytora !

30 UCIŚNIĘĆ KLATKI PIERSIOWEJ

 

UCISKANIE KLATKI PIERSIOWEJ
 • zdejmij okrycie wierzchnie
 • uklęknij obok poszkodowanego
 • na gołej klatce poszkodowanego, ułóż nadgarstek swojej ręki na środku mostka, a następnie połóż na nim nadgarstek drugiej ręki
 • spleć palce obu dłoni
 • pochyl się nad poszkodowanym z wyprostowanymi ramionami ułożonymi  prostopadle do mostka
 • uciskaj na głębokość co najmniej 5 cm, ale nie więcej niż 6 cm
 • powtórz tą czynność 30 razy z częstotliwością 100-120/min

Jeżeli to możliwe osoby prowadzące RKO powinni

zmieniać się co 2 minuty.

2 ODDECHY RATOWNICZE

 

ODDECHY RATOWNICZE

 • po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej udrożnij drogi oddechowe
 • zaciśnij nos
 • weź normalny wdech i obejmij wargami usta poszkodowanego
 • powoli wdmuchuj powietrze do ust poszkodowanego przez około 1 sekundę, jednocześni obserwując czy klatka piersiowa się unosi
 • czynność tą należy wykonać dwa razy

KONTYNUUJ RKO

30 uciśnięć
 

 

 

JAK DŁUGO PROWADZIMY RESUSCYTACJĘ ?

 

Pośredni masaż serca wraz ze sztucznym oddychaniem należy prowadzić do czasu, gdy:

 • zjawi się pogotowie ratunkowe
 • poszkodowany zacznie sam prawidłowo oddychać
 • osoba ratująca ulegnie wyczerpaniu
2 oddechy

URUCHOM AED (gdy dostępne) - postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi lub wizualnymi bez opóźnienia

 

 1. PO URUCHOMIENIU AED NAKLEJ ELEKTRODY NA ODSŁONIĘTĄ KLATKĘ PIERSIOWĄ POSZKODOWANEGO
 • jeśli osób udzielających pomocy jest więcej niż jedna, RKO powinno być prowadzone podczas naklejania elektrod

 

            

 1. PO NAKLEJENIU ELEKTROD NASTĘPUJE ANALIZA RYTMU SERCA
 • upewnij się, że podczas analizy rytmu serca nikt nie dotyka poszkodowanego

 

 1. JEŻELI DEFIBRYLACJA JEST ZALECANA
 • upewnij się, że nikt nie dotyka poszkodowanego
 • naciśnij przycisk defibrylacji zgodnie z poleceniem ( w pełni zautomatyzowany AED dostarczy wyładowanie samoczynnie)

 • natychmiast rozpocznij RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) w sekwencji 30:2
 • kontynuuj postępowanie zgodnie z dalszymi poleceniami głosowymi lub wizualnymi

 

 1. JEŻELI DEFIBRYLACKA NIE JEST ZALECANA
 • niezwłocznie podejmij RKO w sekwencji 30:2
 • kontynuuj postępowanie zgodnie z dalszymi poleceniami głosowo-werbalnymi

 

 1. KONTYNUUJ POSTĘPOWANIE ZGDONIE Z POLECENIAMI AED DO MOMENTU, GDY:
 • przybędzie wykwalifikowana pomoc i przejmie działania
 • poszkodowany zacznie reagować: poruszy się, otworzy oczy i zacznie prawidłowo oddychać
 • ulegniesz wyczerpaniu

 

NUMERY ALARMOWE

 

112  EUROPEJSKI NR RATUNKOWY

999  POGOTOWIE RATUNKOWE

998  STRAŻ POŻARNA

997  POLICJA

 

991  POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992  POGOTOWIE GAZOWE

993  POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

994  POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

986  STRAŻ MIEJSKA

KONTAKT:

telefon:

668 735 053

e-mail:

kontakt.pierwszapomocedu@gmail.com

adres:

ul. Orląt Lwowskich 19/2
41-902 Bytom