loading

 

ZATRZYMANIE KRĄŻENIA U DZIECI

 

 

Różnice między niemowlakiem, a dzieckiem:

 • Noworodek: od urodzenia do 1 miesiąca życia
 • Niemowlę: od 1 miesiąca życia do 1 roku życia
 • Dziecko: od 1 roku życia do okresu pokwitania

 

 

Nie jest ważne ścisłe określenie wieku dziecka, jeśli ratownik uważa, że poszkodowany jest dzieckiem, należy użyć algorytmów dla pacjenta pediatrycznego.

 

 


POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU ZDARZENIA

 

 

OCEŃ BEZPIECZEŃSTWO

 1. Miejsca zdarzenia
 2. Ratownika
 3. Poszkodowanego
 4. świadków

 

OCENA SYTUACJI I MIEJSCA ZDARZENIA

Oceń sytuacje czy nie zagrażają Ci czynniki zewnętrzne np. palące się elementy budynku, palący się samochód, ruch uliczny, wyciek substancji toksycznych, lawina

 

JEŚLI NIE JESTEŚ PEWIEN CZY JEST WYSTARCZAJĄCO BEZPIECZNIE NIE WCHODŹ NA MIEJSCE ZDARZENIA

 

WEZWIJ SŁUŻBY RATOWNICZE !

OCEŃ PRZYTOMNOŚĆ

 

 

Dziecko:

Lekko potrząśnij za ramiona i zapytaj:
„Czy wszystko wporządku ?”

 

Niemowlak:

"posmyraj" po stópce i sprawdź czy występuje reakcja

 

Jeżeli dziecko zareaguje i nie zagraża mu niebezpieczeństwo:
 • pozostaw go w pozycji w zastanej
 • dowiedz się, o ile to możliwe co jest nie w porządku
 • wezwij pomoc, gdy będzie potrzebna
 • regularnie oceniaj jego stan

UDROŻNIJ DROGI ODDECHOWE

 

 

Jeśli nie reaguje:

 • głośno zawołaj o pomoc
 • udrożnij drogi oddechowe, wykonując odgięcie głowy i uniesienie żuchwy
  • o umieść jedną rękę na czole dziecka, a następnie delikatnie odegnij głowę ku tyłowi
  • opuszki palców drugiej ręki umieść na żuchwie dziecka,
   a następnie unieś ją w celu udrożnienia dróg oddechowych

 

U niemowlaków, pod plecy podkładamy zwinięty kocyk lub ręcznik co spowoduje odgięcie głowy i udrożnienie dróg oddechowych.

OCEŃ ODDECH

 

Utrzymując drożność dróg oddechowych przez 10 sekund oceń czy poszkodowany oddycha:

 • wzrokiem - oceń ruchy klatki piersiowej
 • słuchem – nasłuchuj szmery oddechowe poszkodowanego
 • czuciem – wyczuj ruchy powietrza na swoim policzku

 

 

Jeśli oddech jest prawidłowy:

 • ułóż dziecko w pozycji bezpiecznej
 • wezwij pogotowie
 • regularnie oceniaj oddech

 

Jeśli oddech nie jest prawidłowy? ZADZWOŃ 999 lub 112

ZADZWOŃ 999 LUB 112

 

WZYWANIE POMOCY
 • przypadku, gdy jest dwóch ratowników, jeden rozpoczyna czynności resuscytacyjne, a drugi wzywa pomoc
 • gdy jesteś sam, przeprowadź 1 minutową akcję resuscytacyjną, a następnie wezwij pomoc.
 • Możesz wziąć niemowlę / Dziecko ze sobą i po drodze do telefonu próbować kontynuować czynności resuscytacyjne
 • wyjątkiem od tej zasady są dzieci z wykrytą chorobą serca, u których doszło do NZK. Ponieważ najbardziej prawdopodobną przyczyną są w takim przypadku zaburzenia rytmu serca, należy jak najszybciej wykonać defibrylację.
  W tych przypadkach karetkę wzywamy natychmiast !!!

 

 

 

ZASADY WZYWANIA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 

Mów spokojnie:

GDZIE? (ulica, nr domu, nr mieszkania, klatka, piętro, nr drogi, kilometr, charakterystyczne punkty)

CO? się stało (np. wypadek drogowy, ilość poszkodowanych, ich stan)

KTO? zgłasza - swój numer telefonu i dane osobowe

 

Odpowiadaj ściśle na pytania dyspozytora !

5 ODDECHÓW RATOWNICZYCH

ODDECHY RATOWNICZE METODA USTA-USTA-NOS U NIEMOWLĄT

 • weź normalny wdech i obejmij wargami usta i nos niemowlaka
 • powoli wdmuchuj powietrze do ust dziecka przez około 1 sekundę, jednocześni obserwując czy klatka piersiowa się unosi
 • czynność tą należy wykonać 5 razy
ODDECHY RATOWNICZE METODA USTA-USTA U DZIECI
 • zaciśnij nos
 • weź normalny wdech i obejmij wargami usta dziecka
 • powoli wdmuchuj powietrze do ust dziecka przez około 1 sekundę, jednocześni obserwując czy klatka piersiowa się unosi
 • czynność tą należy wykonać 5 razy

UCISKANIE KLATKI PIERSIOWEJ

 

 

UCISKANIE KLATKI PIERSIOWEJ DOWOMA KCIUKAMI

UCISKANIE KLATKI PIERSIOWEJ 2 PALCAMI
 

 

 

 

 

UCISKANIE KLATKI PIERSIOWEJ:

 • jeśli po wykonaniu 5 oddechów ratowniczych, oddech dziecka nie powrócił, rozpoznij uciskanie klatki piersiowej
 • uciskaj dolną część mostka na głębokość przynajmniej jednej trzeciej wymiaru przednio-tylnego klatki piersiowej (4 cm u niemowląt i około 5 cm u dzieci).

 

 

2 ODDECHY RATOWNICZE

 

ODDECHY RATOWNICZE METODA USTA-USTA-NOS U NIEMOWLĄT

 • po wykonaniu 15 uciśnięć klatki piersiowej udrożnij drogi oddechowe
 • weź normalny wdech i obejmij wargami usta i nos niemowlaka
 • powoli wdmuchuj powietrze do ust dziecka przez około 1 sekundę, jednocześni obserwując czy klatka piersiowa się unosi
 • czynność tą należy wykonać 2 razy

 

ODDECHY RATOWNICZE METODA USTA-USTA U DZIECI

 • po wykonaniu 15 uciśnięć klatki piersiowej udrożnij drogi oddechowe
 • zaciśnij nos
 • weź normalny wdech i obejmij wargami usta dziecka
 • powoli wdmuchuj powietrze do ust dziecka przez około 1 sekundę, jednocześni obserwując czy klatka piersiowa się unosi
 • czynność tą należy wykonać 2 razy

 

KONTYNUUJ RKO

 

15 UCIŚNIĘĆ : 2 WDECHY

 

 

Pośredni masaż serca wraz ze sztucznym oddychaniem należy prowadzić do czasu, gdy:

 • zjawi się pogotowie ratunkowe
 • poszkodowany zacznie sam prawidłowo oddychać
 • osoba ratująca ulegnie wyczerpaniu

 

NUMERY ALARMOWE

 

112  EUROPEJSKI NR RATUNKOWY

999  POGOTOWIE RATUNKOWE

998  STRAŻ POŻARNA

997  POLICJA

 

991  POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992  POGOTOWIE GAZOWE

993  POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

994  POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

986  STRAŻ MIEJSKA

KONTAKT:

telefon:

668 735 053

e-mail:

kontakt.pierwszapomocedu@gmail.com

adres:

ul. Orląt Lwowskich 19/2
41-902 Bytom